Pojam i elementi države

Sa pravnog aspekta, država je sistem ljudi i funckija koji stvaraju pravila obaveznog ponašanja, a njihovu primenu obezbedjuju prinudnom snagom kojom raspolažu.

Elementi države su:

01. vlast

02. teritorija

03. stanovništvo

Bez ovih elemenata ne možemo govoriti o državi.

Vlast je mogućnost, tj. sposobnost da nametne svoju volju drugom. Državna vlast je najviša vlast i isključuje svaku drugu vlast na drugoj teritoriji. Osnovno obeležje državne vlasti je suverenost. Državna vlast je apsolutno suverena prema svim subjektima u državi. Državna vlast je suverena i prema inostranstvu, ali ograničeno.


Državna teritorija obuhvata:

– ambasada je političko predstavništvo, ambasadori su političari. Tu se održavaju svečanosti, prijemi, ali pre svega politički.

– Konzulat je kao opština u matičnoj zemlji.

– Priobalno more do 18 nautičkih milja (1852m), predstavlja vodeni prostor.

– Vazdušni prostor.

– Podzemni prostor.

– Brodovi i avioni.

– DKP – diplomatsko konzularna predstavništva.


Stanovništvo u užem smislu su samo ona lica koja imaju državljanstvo neke zemlje.

Stanovništvo u širem smislu su lica koja imaju državljanstvo neke zemlje, strani državljani, apatridi, bipatridi.

Apatridi su ljudi bez državljanstva.

Bipatridi su ljudi sa državljanstvom dve države odnosno dvojnim državljnastvom, rektori. U tom slučaju zemlje moraju imati ugovor pod kojim uslovima se državljanstvo dobija.

izvor; beleske. com