Slušajte radio Delta i Prijatelji - narodna muzika pomoću:
Winamp, iTunes   Windows Media Player   Real Player   QuickTime

Trenutna pesma: Loading ...
Bit rate:
Trenutno Slusalaca: /
Status servera:


Prikaz rezultata 1 do 5 od 5

Tema: Abeceda - latinicno i cirilicno pismo srpskog jezika, pravopis

 1. #1

  Cool Abeceda - latinicno i cirilicno pismo srpskog jezika, pravopis

  Abeceda - latinino i cirilicno pismo srpskog jezika

  A a
  B b
  C c
  Č č
  Ć ć
  D d
  Dž dž
  Đ đ
  E e
  F f
  G g
  H h
  I i
  J j
  K k
  L l
  Lj lj
  M m
  N n
  Nj nj
  O o
  P p
  R r
  S s
  Š š
  T t
  U u
  V v
  Z z
  Ž ž


  Ljubav Ti i Ja!

 2. #2
  Azbuka (ćirilica)

  U obliku u kakvom se danas upotrebljava, azbuku je uobličio srpski filolog i reformator srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864). To pismo se upotrebljava u srpskom jeziku zajedno sa srpskom latinicom. Vuk je sastavio azbuku 1818. godine, ali je kao zvanično pismo u Srbiji priznata tek pedeset godina kasnije. Na osnovu odluke kneza Mihaila Obrenovića, rešenje o ukidanju zabrane sa Vukovog pravopisa potpisao je, 12. marta 1868, ministar prosvete Dimitrije Crnobarac.

  Vuk je svoju reformu ćirilice izveo prilikom objavljivanja „Srpskog rječnika”, 1818. godine.

  U sledećoj tabeli data su velika i mala slova azbuke.

  Azbuka:

  А, а - A, a
  Б, б - B, b
  В, в - V, v
  Г, г - G, g
  Д, д - D, d
  Ђ, ђ - Đ, đ
  Е, е - E, e
  Ж, ж - Ž, ž
  З, з - Z, z
  И, и - I, i
  Ј, ј - J, j
  К, к - K, k
  Л, л - L, l
  Љ, љ - Lj, lj
  М, м - M, m
  Н, н - N, n
  Њ, њ - Nj, nj
  О, о - O, o
  П, п - P, p
  Р, р - R, r
  С, с - S, s
  Т, т - T, t
  Ћ, ћ - Ć, ć
  У, у - U, u
  Ф, ф - F, f
  Х, х - H, h
  Ц, ц - C, c
  Ч, ч - Č, č
  Џ, џ - Dž, dž
  Ш, ш - Š, š
  Пример_српске_ћ&#1.png


  SerbCyrAlphabet.png


  Ljubav Ti i Ja!

 3. #3

  Najčešće pravopisne nedoumice u srpskom jeziku

  Srpski jezik jeste veoma kompleksan i prepun je pravila, ali pravopis je nešto što je veoma bitno znati, kako u pisanoj tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na Internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu „nepismen“, u nastavku pročitajte koje su to najčešće pravopisne nedoumice.

  Potrudili smo se da objasnimo najčešće nedoumice oko pisanja složenih reči ili izraza, kada se pišu spojeno, odvojeno ili pak sa crticom.

  Rećiću ili reći ću, doćiću ili doći ću i slično?

  Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali pogledaću, prihvatiću, pripaziću…

  Naprimer ili na primer?

  Piše se odvojeno – na primer.

  Sve jedno ili svejedno?

  Piše se spojeno, svejedno, ako koristimo reč da istaknemo da su neke dve stvari podjednako moguće. Odvojeno se piše u ustaljenim izrazima koji ne izražavaju podjednake mogućnosti nečega kao što su: sve jedno te isto, sve jedno za drugim i slično.

  Dobro došli ili dobrodošli?

  Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno: “Dobro došli, dragi gosti!”. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Primer: “Prilozi su dobrodošli”

  Preda mnom ili predamnom?

  Kao i svi izrazi koji sadrže reč “preda”, piše se odvojeno preda mnom.

  Zamalo ili za malo?

  Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije: “Zamalo da se onesvestim!” (ali nisam). Odvojeno se piše kada se nešto za malo NIJE desilo, ali ipak jeste: “Za malo sam promašio metu!” (Ipak sam promašio). Razlika u značenju vidi se u sledećem primeru: “Zamalo sam propustio voz!” (ali ipak sam ga uhvatio) i “Za malo sam propustio voz!” (skoro sam stigao ali mi je otišao).

  Ponekad ili po nekad?

  Pravilno je ponekad.

  Kad god ili kadgod?

  Oba su pravilna.

  Nadalje ili na dalje?

  Pravilno je nadalje.

  Ne dam ili nedam?

  Pravilno je odvojeno, ne dam.

  Ionako ili i onako?

  Pravilna su uglavnom oba, osim u izrazima kao što je: “I ovako i onako nekako ćemo uspeti.”

  Da li ili dali?

  Kao upitna rečca pravilno je odvojeno: „Da li vidiš onu pticu?“, ali kao glagol „dati“ u trećem licu množine piše se, naravno, spojeno: „Dali su mi dobra sedišta.“

  Samnom ili sa mnom?

  Pravilno je odvojeno, sa mnom.

  Apropo ili a propo?

  Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno, odnosno apropo.

  Malo pre ili malopre?

  Malopre se piše ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo pre nečega drugog, piše se odvojeno. “Stigao sam malo pre radnog vremena.”

  Itekako ili i te kako?

  Pravilno je odvojeno, i te kako.

  Vi bi ste ili vi biste?

  Pravilno je “vi biste”.

  Lap top ili laptop?

  Pravilno je laptop.

  Rent-a-kar ili rentakar?

  Pravilno je rentakar.

  Nijedna ili ni jedna?

  Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje. Recimo: “Nijedna ptica nije crna”, ali zato “Ni jedna ni druga ptica nije crna”.

  Jel ili je l’

  Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje.

  Posle podne ili poslepodne?

  Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Doći ću posle podne.”, a kao imenica spojeno: “Nije ga bilo čitavo poslepodne.”

  Po malo ili pomalo?

  Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu meru piše se spojeno: “To je pomalo smešno.“ U distributivnom značenju piše se odvojeno: „Svako je dobio po malo mleka.”


  Dabogda ili da bog da?

  Pravilno je spojeno, dabogda.

  Ustvari ili u stvari?

  Piše se odvojeno, u stvari.

  Za ništa, nizašta ili ni za šta?

  Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.

  Bezveze ili bez veze?

  Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga “bez” i imenice “veza”. “Ostao sam bez veze.” U slučaju prideva “bezvezan” piše se spojeno: “Bezvezna priča”.

  Godinu i po ili godinu ipo?

  Pravilno je godinu i po.

  Laboratorija ili labaratorija?

  Pravilno je laboratorija.

  Vegeterijanac ili vegetarijanac?

  Pravilno je vegetarijanac.

  Ubuduće ili u buduće?

  Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno, ubuduće. “Ubuduće karte će koštati dvostruko više.” Ako koristimo kao spoj predloga i prideva, onda ide odvojeno: “Uzdam se u buduće uspehe.”

  dnevno.rs


  Ljubav Ti i Ja!

 4. #4
  Stara Azbuka

  ‘Az – Buki – Vedi – Glagolje – Dobre [Ja Bog vidim reči (dela) dobre]. Est – Živa – Sila – Zemljinog – Isa (Jesam živa sila Zemljinog prostora). I – Mjem – Kako Ljudi – Misle (I znam kako ljudi misle). Naš – Oče – Pokoja – Reci – Slovo – Tverdo – Uk [Naš Oče Svemira reci slovo (zakon) potvrdnog učenja]’
  Kako naučiti azbuku?

  Tabelu za učenje ćirilice možete pronaći ovde. Aplikacija Duolingo ima dobre preporuke za učenje jezika, više o tome možete videti na ovom linku. Ako Vam je potrebno prebacivanje iz jednog pisma u drugo, iz ćirilice u latinicu ili obratno onda idite na sajt Preslovljavanje.


  srpska-azbuka-500x431.jpg

  serbianchildrenbooks. com


  Ljubav Ti i Ja!

 5. #5

  Kako se kaže, šta je pravilno, a šta ne: Rešavamo najčešće jezičke nedoumice u srpskom jeziku!

  Kao rezultat standardizacije i normiranja jezika, pojavljuju se različiti priručnici, gramatike i pravopisi. Međutim, pravila data u navedenim priručnicima nisu definitivna.


  Jezik se stalno menja iz različitih razloga, a zadatak lingvista je da te promene prate i one koje su dobre i opravdane-prihvate, a one koje nisu-isključe iz standarda.


  Ovu su najčešće nedoumice koje se javljaju:  Odvojeno i sastavljeno pisanje reči

  1. Ako je rečca li povezana s karakterom rečenice ili sa glagolom, piše se odvojeno: Da li si tu? Je li tako? U razgovornom stilu se javlja i uzrečica je li koja se takođe piše odvojeno, a u množini se upotrebljava i oblik jelte.

  2. Rečca ne za negiranje se ne spaja s glagolima: ne znam, ne shvatam… Izuzeci su glagoli: neću, nemam, nemoj, nisam.

  3. Odvojeno se piše rečca i te koja služi za isticanje: i te kako.

  4. Kod prideva i imenica rečca ne srasta sa drugom reči, pa tako imamo nečoveka, neznanje, nezrelog ili nepismenog, a ne – ne čoveka, ne pismenog…

  5. Zamenice sa ni se pišu spojeno bez predloga, ali kada se upotrebe s predlogom, on razdvaja sastavnice: ni od koga, ni u što, ni sa čim.

  6. Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput, ali odvojeno uz višečlane brojeve čiji je poslednji član jedan, uz redne brojeve i zamenice: trideset i jedan put, prvi put, ovaj put; dok se oblik puta uvek piše odvojeno: dva puta, tri puta, nekoliko puta.

  7. U spojevima predlog-imenica, spojeno se pišu nova, pomerena značenja konstrukcije: naprečac, zauzvrat.

  8. Odvojeno se piše u kratko vreme, ali u značenju sažeto, piše se spojeno: ukratko.

  9. Sastavljeno se pišu spojevi prideva koji čine tesnu vezu, podrazumevanu smisaonu celinu: ćirilometodijevski jezik.

  10. Odvojeno se pišu predloške veze s ličnim zamenicama: preda mnom, sa mnom, uza me.


  PISANJE REČI SA CRTICOM  11. Kada je reč o terminu e-mail / email / mail, u srpskom jeziku, pravilno je reći i pisati imejl ili mejl. Imejl-adresa se piše sa crticom.

  12. Prefiksoid radio koji se odnosi na zračenje, piše se spojeno: radioaktivnost, ali onaj koji se odnosi na radio/radijski, piše se sa crticom: radio-televizija.

  13. Prefiksoid foto koji se odnosi na fotografije piše se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna: fotograf, ali sa crticom ako je druga sastavnica

  14. Sastavljeno se piše složenica sa prefiksoidom auto kada znači-samo ili sopstveni: autoportret, autobiografija, ali kao skraćenica od automobil ili automobilski, piše se sa crticom: auto-trke, auto-put, auto-kamp.

  15. Ako se dva formanta pojave udvojeni ili u proširenim vezama, normira se odvojeno pisanje: auto i moto trke.

  16. Kada se imeničke i pridevske izvedenice kombinuju s brojevima da bi se izbegle duge reči, deo pisan ciframa se s drugim delom povezuje crticom: 48-časovni, 30-satni.

  17. Crtica se piše kao spojni znak između drugog dela složenice ili izvedenice i prvog njenog dela izraženog ciframa: 75-godišnjak.

  18. Pravopis propisuje da je bolje pisati dvadesetak slovima, nego 20-ak.

  19. Kada su u pitanju uzvici, spojeno se piše uzvik upomoć, a primeri poput jao-jao, tip-top, hm-hm se pišu sa crticom.

  20. Spojevi kod leksike stranog porekla se prilagođavaju pravilima srpskog jezika ili se prenosi pravopis iz jezika iz kojeg se reči preuzimaju u slučaju da je spoj značenjski neprozirni: bajpas, rentakar, fusnota.

  21. Pravilno je pisati zookultura, zoologija, ali zoo-vrt kao skraćenicu od zoološki vrt.

  22. Lekseme s prefiksoidom video pišu se spojeno kada je druga sastavnica nesamostalna ili značenjski neprozirna: videoteka, ali sa crticom video-plejer kada je druga sastavnica samostalna.

  23. Kada su u pitanju tradicionalna i njima slična relativno novija stilska skraćenja kod kojih se prva sastavnica (imenica) oseća kao pridev, pišu se sa crticom: fiks-ideja, set-lopta, set-meč lopta.

  24. Udvojena ženska prezimena se, kao i udvojena muška, pišu odvojeno: Olga Petrović Kojić

  25. Kombinacije različitih boja pišu se sa crticom: crno-žuta

  26. Složenice za obeležavanje nijansi se pišu spojeno: zelenkastoplav, tamnozelen.

  PLEONAZAM (upotreba suvišnih reči u govoru i pisanju)


  27. Čak šta više – Pravilno je čak ili štaviše.


  28. Često puta – Pravilno je često ili više puta.

  29. Kao na primer – Pravilno je kao ili na primer.

  30. Izađi napolje– Dovoljno je reći izađi.

  31. Siđi dole – Dovoljno je reći siđi.

  PISANJE VELIKOG SLOVA


  32. Dodaci uz imena kao što su ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umesto njega, pišu se velikim slovom: Don Žuan, ali u opštem značenju donžuan – zavodnik.


  33. Velikim početnim slovima pišu se imena etničkih grupa, nacionalnih manjina i slično: Južni Sloveni, dok se malim početnim slovom piše prva reč u sklopovima gde prva reč ima značenje atributa: stari Rimljani.


  34. Imena planina i drugih uzvišenja, nizija, polja, kotlina, poluostrva i zaliva koja su dvočlana, samo se prva reč piše velikim slovom: Fruška gora, Panonska nizija, Pančićev vrh.


  35. U značenju zajednica manastira, obe reči se pišu velikim slovom: Sveta Gora.


  36. Pridevi izvedeni sufiksima koji nisu -ov, -ev i -in se pišu malim slovom: srpski, božji, božićni, uskršnji, ali se u formulaciji u čestitkama ustalilo: Srećni Božićni i Novogodišnji praznici.


  37. U nazivima saveza država ili regionalnih organizacija, samo se prva reč piše velikim slovom: Evropska unija, Evroazijska unija.


  38. Velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja: Deda Mraz, Pipi Duga Čarapa, Kosovka Devojka, Duško Dugouško…


  39. Nazivi vrste robe, artikala, odnosno serijskih proizvoda, lekova i slično, bez obzira na to da li su poreklom vlastita imena ili ne, pišu se malim početnim slovom: šampanj / šampanjac (penušavo , skandinavka (vrsta skandinavke), vat i tesla (merne jedinice, prema imenima zaslužnih naučnika)

  40. Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručni ili neku drugu pripadnost: hrišćanin, pravoslavac, musliman, crnac, kromanjonac, komunista, partizan, četnik, nadrealista…


  Ispravne reči – pogrešne reči

  41. Izviniti – Izvinuti

  42. Dezert – Desert

  43. Seksepilan – Seksipilan

  44. Sumnjam – Sumljam

  45. Prekjuče – Preključe

  46. Evro – Euro

  47. Maršruta – Maršuta

  48. Žurki – Žurci

  49. Gomila – Gromila

  50. Oftalmolog – Oftamolog

  51. Protestovati –Protestvovati

  52. Karniš(n)a – Garnišla

  53. Inženjer – Inžinjer

  54. Kalodont – Kaladont

  55. Stajati – Stojati

  56. Žalostan – Žalosan

  57. Crnpurast – Crmpurast

  58. Triatlon – Trijatlon

  59. Uvezen – Uvežen

  60. Zelembać– Zelenbać

  61. Video rikorder – Video rekorder

  62. Šeststo – Šesto

  63. Kontroverzan – Kontraverzan

  64. Patofne – Pantofne  Ispravne konstrukcije – pogrešne konstrukcije


  65. Kod kuće sam – Kući sam

  66. Sve vreme – Svo (celo) vreme

  67. U vezi s tim – U vezi toga

  68. Gledati televiziju – Gledati televizor

  69. Doći autobusom – Doći s(a) autobusom

  70. Kuda ideš – Gde ideš

  71. Konsultovati se s nekim – Konsultovati nekoga

  72. S obzirom na to da – Obzirom da


  Primeri s primenjenim glasovnim promenama  73. Glasovna promena prelaska L u O se ostvaruje u svim padežnim oblicima u jednini i množini, osim 1. lica jednine: prevodilac i 2. lica množine: prevodilaca.


  74. Kod ličnih imena i nadimaka izostaje zamena glasova k, g, h u c, z, s (sibilarizacija): Jovanki i Luki, a ne Jovanci i Luci.


  75. U primeru raščišćavanje uočena glasovna promena je jednačenje suglasnika po mestu izgovora. Nepravilne varijante ovog primera su: razčišćavanje i rasčišćavanje.


  76. U novijim pozajmljenicama, grupa –stn ostaje nepromenjena, i to predstavlja odstupanje od glasovne promene uprošćavanje suglasničkih grupa: azbestni, aoristni.


  77. Kod imenica na –ica, prisvojni pridevi na –in se grade tako što glas c zamenimo glasom č: Miličin, ne Milicin. Ovo nije slučaj kod imenica na -čica: devojčica-devojčicin.


  78. Nesumnjivu prevagu imaju termini akcenat, dijalekat i fakat nad sporadičnim oblicima akcent, dijalekt, fakt. Međutim, potpuno ravnopravno se upotrebljavaju efekat i efekt, dokumenat i dokument.


  79. U instrumentalu na izbor nastavka utiče međuslogovno razjednačavanje, te se izbegava ponavljanje vokala u susednim slogovima-hmeljom, a ne hmeljem, ali se paralelno javljaju primeri poput pažem i pažom.

  stil.kurir.rs


  Ljubav Ti i Ja!

Slične Teme

 1. Recepti sa srpskog dvora
  By kosovka2 in forum Kulinarstvo
  Odgovori: 2
  Zadnji Post: 20.01.2020, 20:37
 2. Sakriveno od srpskog naroda - izbor iz stampe
  By kosovka2 in forum Aktuelnosti
  Odgovori: 1
  Zadnji Post: 01.08.2019, 14:42

Pravila Postanja

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •