Krvavi Ptrovdan - izbor iz stampe

SRBI NE ZABORAVLJAJU KRVAVI PETROVDAN: Snage Nasera Orića 1992. godine počinile neviđene zločine u Podrinju, nisu bila pošteđena ni deca

Služenjem parastosa, prisluživanjem sveća za pokoj duša i polaganjem cveća kod spomenika i kosturnice na Zalazju, kod Srebrenice, danas će biti obeleženo 27 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su ubile muslimanske snage u tom i srebreničkom selu Sase, kao i bratunačikim Biljača i Zagoni.

Osim 69 ubijenih, tog tragičnog Petrovdan 1992. godine, nestala su i 22 Srbina od kojih deset još nije pronađeno, a gubi im se trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici.


Tela drugih deset nestalih Srba slučajno su pronađena i ekshumirana 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja nastradalih

Bošnjaka.

Posmrtni ostaci tih deset stradalih su posle više od godinu identifikovani i sahranjeni na Petrovdan 2012. godine, dok je dvoje ekshumirano, identifikovano i sahranjeno ranije.

De*čak Slo*bo*dan Sto*ja*no*vić (11) u Sre*bre*ni*ci je pro*na*đen sa še*st izbi*je*nih zu*ba gor*nje vi*li*ce i sa ra*zre*za*nim tr*bu*hom u obli*ku kr*sta, a ru*ke su mu do la*ka*ta bi*le od*se*če*ne.

On se vra*tio u se*lo da uz*me svog psa, ko*jeg je za*bo*ra*vio kad su be*ža*li od ko*lja*ča Na*se*ra Ori*ća. Žr*tva Ori*će*vih zlo*tvo*ra je Vla*di*mir Ga*jić, ko*ji je imao sa*mo če*ti*ri go*di*ne, No*vi*ca Bo*gi*će*vić 14. Sr*bi su kla*ni no*že*vi*ma i se*ki*ra*ma, za*ki*va*ni za dr*ve*će, da*vlje*ni ži*com, pe*če*ni na ra*žnju, de*ca su ubi*ja*na pred oči*ma svo*jih ma*j*ki.

Ori*će*vi kr*v*ni*ci ni*su ima*li mi*los*ti pre*ma de*ci: hla*d*no*kr*v*no je ubi*jen še*sto*go*di*šnji de*čak Ale*k*san*dar Di*mi*tri*je*vić iz Ske*la*na i nje*gov ro*đe*ni brat Ra*di*sav. Ja*nua*ra 1993. u na*pa*du na Ske*la*ne sre*bre*ni*č*ki mu*sli*ma*ni, pod ko*man*dom Ori*ća, ubi*li su i de*cu Ale*k*san*dra (4) i Ra*di*šu (11).

Obeležavanje 27 godina od zločina nad Srbima, počelo Svetom liturgijom u Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, nakon čega su članovi porodica poginulih, rodbina, komšije, saborci i brojne delegacije posetili mesta stradanja, položiti cveće kod spomen-obeležja i prislužiti sveće za pokoj duša ubijenih.

Kod spomenika i kosturnice na Zalazju služiće se i parastos za Srbe ubijene na Petrovdan 1992. godine, kao i za sve ostale srpske vojnike i civile iz ove opštine poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu, ali i žrtve iz ovog sela koje su ubile ustaše drugi dan Trojčindana 1943. godine.

Time će biti završen program tradicionalne Memorijalne duhovno-humanitarne i kulturno-sportske manifestacije Petrovdanski dani, koja se organizuje u znak sećanja na ubijene Srbe.

na petrovdan 1992. dogine je u borbi i "prsa u prsa" sa muslimanskim vojnicima ubijeno je 69, a ranjeno mnogo više srpskih boraca i civila, dok su 22 nestala i zarobljena. a ove, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i srednjeg Podrinja još niko nije odgovarao.

Organizator pomena je Odbor za obeležavanje stradanja srpskog naroda Srebrenice. Rukovodstvo srebreničke opštine proglasilo je neradnim danima u lokalnim ustanovama i preduzećima 11. i 12. jul kada se održavaju komemorativni skupovi povodom stradanja Bošnjaka i Srba.

Kurir.rs/RTRS