Pravoslavni manastir u sred Dalmacije

Zavirite u lepote i blaga manastira Krka!

Manastir Krka se nalazi na desnoj obali reke Krke, nedaleko od Kistanja u Dalmaciji. Prema letopiscima i istoričarima manastir je podignut 1350. godine, tačno na mestu gde je apostol Pavle propovedao hrišćanstvo.

Manastir je tokom vekova svoga postojanja rušen i obnavljan, a tek u XVII veku je uobličen manastirski kompleks, kada je manastir doživeo veliku obnovu. Manastirska crkva, trpezarija, konaci i pomoćne zgrade zatvaraju i čine malo pravougaono dvorište, koje je sa svim strana okruženo tremovima.


Glavna manastirska crkva posvećena je arhanđelima Mihailu i Gavrilu i ostalim bestelesnim silama. Ova crkva sagrađena je iznad krečnjačke pećine koja je nastala prirodnim putem, sa malim udelom ljudi koji su napravili pregradne zidove sigom. Unutrašnjost nije ukrašena. U ovim podzemnim prostorijama pronađeno je nekoliko grobnica i par predmeta iz rimskog perioda i ovo može da ide u prilog legendama da su one korišćena u vreme kada je hrišćanima bilo zabranjeno da propovedaju Hristovo učenje. One su mogle da posluže i kao skrovište od Turaka.


Stefan Knežević episkop je deo te pećine 1876. godine preuredio u manastirku kapelu i posvetio je Svetom Savi.

Sadašnja crkva ima oblik sažetog upisanog krsta. Istočni deo čini oltarski prostor, a centralni deo je nadvišen kupolom. Zapadni deo je uži od istočnog, a pripratu čine tri traveja, srednji je najširi u on čini glavni ulaz u crkvu. Ikonostas ove crkve nije hronološki ni stilski jedinstven. On se sastoji od 55 ikona koje su nastale od XV do XVIII/XIX veka.


Manastir sadrži i biblioteku koja čuva preko 50 bogoslužnih knjiga od XII do XVIIIveka. I ovde se čuva jedno od najvrednijih i najstarijih srpskih srednjovekovnih rukopisa Mikropoljsko četvorojevanđelje.

O bogastvu manastira sredoči i manastirska riznica. Po dragocenosti, broju istorijskoj i umetničkoj vrednosti onda je ovo jedna od najbogatijih u okviru Srpske Pravoslavne Crkve. U riznici se čuvaju ikone nastajale od XV do XX veka kao i veliko broj crkvenih predmeta i svešteničkih odeždi.


Od 1615. godine ovde postoji i bogoslovska škola koja je iznedrila na stotine pravoslavnih sveštenika, monaha i na desetine uglednih episkopa. Sa manjim prekidima, škola radi i dan danas

Krka15.jpg

Opanak