Jonin sarkofag - Beograd

“Beogradski sveti kamen”: Jonin sarkofag iz IV veka svedoči da je još tada na ovim prostorima bilo prisutno hrišćanstvo

Malo je hrišćanskih zemalja koji se mogu pohvaliti ovakvim simbolom i spomenikom koji ima Beograd.

Jonin sarkofag je kameni sarkofag s hrišćanskim obeležjima koji potiče s kraja III i početka IV veka. Pronađen je u Beogradu, na Dorćolu 1885. godine na mestu gde se nalazila rimska nekropola. Značajan je kao arheološki dokaz prisustva hrišćanstva na prostoru Beograda i često se naziva „Beogradskim svetim kamenom“.

Danas se nalazi u Velikom barutnom magacinu u donjem gradu Beogradske tvrđave.

Na sarkofagu su uklesani hrišćanski simboli, kao i hrišćanska scena iz Starog zaveta, iz života proroka Jone i prikaz Hrista Spasitelja kao Dobrog pastira, koji je simbol prolaznosti zemaljskog i večnosti nebeskog života. Ta metafora često je upotrebljavana u istoriji, kao simbol Hrista koji na ramenima nosi jagnje.

Dimenzije sarkofaga su 218 x 116 x 28 cm. Izrađen je od šupljikavog krečnjaka. Osnova je pravougaonog oblika, a poklopac je na dve vode i zaravljen je na vrhu, sa akroterijama na uglovima i jednom pravougaonom na sredini.

Izvor: Vikipedija