Ja i moje srce
Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovjekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljiv samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvijek božanstven.

(Jovan Dučić)