Kako u Bosni provjeravaju most?

Stave deset punica na njega, pa ako izdrži – dobro je, a ako ne izdrži – još BOLJE!