Došao Mujo iz Nemačke i doveo Švabicu sa sobom.

- Mati, ovo je Izabela - kaže Mujo uljudno.

- Iza čega? - upita ga majka.