Crkva

Crkva sveta osnovana
Na ljubavi, nadi, veri -
Stub što zemlju s nebom veže
I večnošću vreme meri,

A Hristos je Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!

Crkva sveta – telo Hrista
Sa bezbrojnim članovima,
Krasno telo ukrašeno
Sa bezbrojnim darovima,

A Hristos je Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!

Crkva sveta ispunjena
Silom Duha Presvetoga -
Kroz nju Bog svet oživljava,
I svet kroz nju slavi Boga,

A Hristos je Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!

Crkva sveta, tajanstvena:
Kroz nju Gospod svet obnavlja,
Kroz nju Gospod ljubav Svoju
Objavljuje i ponavlja,

A Hristos je Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!

Crkva sveta i stradalna:
Stradanje se kroz nju slavi,
Ko za Hrista voljno strada
Tog će Crkva da proslavi,

A Hristos je Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!

Crkva sveta i pobedna
Prebrodiće mutne reke,
Pobediće sve dušmane,
Razoriće sve prepreke,

Jer je Hristos Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!

Crkva sveta nevesta je
Hrista cara i ženika:
Sav svet krasi sa krasotom
Hristovoga sjajnog lika,

A Hristos je Crkvi glava,
Njemu nek je večna slava!